Sijainti: Musiikkiteknologia -> Studio- ja äänitekniikka -> Materiaalit -> Monikanavakompressio
Päivitetty viimeksi 24.06.2010 kello 15:43

Monikanavakompressio

Lyhyt ja yksinkertaistettu esitys siitä mitä monikanavakompressio on ja mihin sitä käytetään.

Tavoite:

Kompressoidaan ääntä ja taajuusvasteen pitäisi säilyä jatkuvasti tasaisena (ts kaikkia taajuuksia yhtä paljon koko ajan).

Ongelma:

Jos miksaussignaalissa on äänenvoimakkuuden suhteen epätasaisuuksia tietyllä taajuuskaistalla, esim. bassopuolella, koko signaalin kompressio saattaa ohjautua tämän mukaan. Näin ollen kun tulee piikki tällä kaistalla, koko signaalia kompressoidaan ja kokonaisvolume laskee kaikilla taajuuksilla eikä vain tällä ongelmakaistalla.

Ratkaisu:

Kompressoidaan signaalia kaistoittain, normaalisti bassot, keskitaajuudet ja diskantit kukin erikseen.

Menetelmä:

  • signaali jaetaan jakosuotimilla kolmeen kaistaan: basso, keski, diskantti
  • tämän jälkeen kaikkia kolmea taajuutta kompressoidaan itsenäisesti, toisistaan riippumatta
  • lopuksi signaalit yhdistetään ja saadaan aikaiseksi taas ehjä kokonaissignaali (koko taajuuskaista)
kaavio monikanavakompressiosta

Tällä tavalla esim. joku bassopuolen piikki ei vaikuta keski- ja diskanttitaajuuksiin (bassopuolen materiaali ei vaikuta kitaroihin tai pelteihin jne).

Tätä tekniikkaa käytettään tietääkseni lähinnä masteroinnissa, eli kokonaissignaalin prosessoinnissa. Sitä voidaan myös hyödyntää sellaisissa ongelmatilanteissa, jossa jonkin signaalin taajuusvasteen kanssa on ongelmia, eikä perinteinen ekvalisointikaan tuota täysin toivottavaa lopputulosta. Se vie myös enemmän prosessoritehoa ja latenssi (viive) on pidempi. Tosin useissa DAW-järjestelmissä nämä viiveet hoituvat automaattisesti, joten käytännössä ongelma tulisi vastaan vaan livehommissa, jossa kaikki prosessointi täytyy pystyä tekemään mahd. nopeasti, eikä viiveitä voida oikein sallia.

Eroa tavalliseen kompressointiin on erityisesti tuossa kohdassa Tavoite:

Perinteisesti kompression jälkeen taajuusvasteen tulisi olla sama kuin ennen kompressointia, mutta monikanavakompressiossa tulos ei ole aivan sama, vaan taajuusvaste muuttuu sen mukaan jos jotain taajuusaluetta on korostetusti (tai korostetun vähän) tietyssä kohtaa kappaletta.

Monikanavakompressiolla voi myös korjata signaalissa olevia ongelmia, esim. jos joku tietty taajuusalue kumisee tai tulee muutoin läpi liikaa silloin kuin samassa signaalissa olevia muita taajuuksia ei haluttaisi leikata tai ekvalisoida. Tällöin kyseessä on eräänlainen dynaaminen ekvalisaattori: jotain aluetta vaimennetaan mutta vain silloin kuin sieltä tulee paljon tavaraa - muulloin signaali pysyy muuttumattomana. Ekvalisaattorilla ko. taajusalue vaimenisi koko kappaleen ajan.