Sijainti: Musiikkiteknologia
Päivitetty viimeksi 24.06.2010 kello 12:27

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologia-termin alle voidaan sisällyttää käytännössä kaikkea missä käytetään teknologiaa musiikin tekemisessä, sen analysoimisessa, opiskelussa tai opetuksessa. Selkeyden vuoksi materiaalit on jaettu neljään eri osa-alueeseen:

 1. Musiikin tietotekniikka:
  MIDI-, nuotinnus- ja opetusohjelmistot. Ei äänitykseen, kompressioon eikä synteeseihin liittyviä teemoja (kts. seuraavat osa-alueet).
 2. Studio- ja äänitekniikka:
  äänitys, äänentoisto, studiotekniikka ja -laitteet, mikrofonitekniikat, miksaus, musiikkiäänityksen psykologia, jne.
 3. Elektroninen musiikki:
  kaikki elektroiset soittimet sekä kokeellinen elektronisesti ja/tai tietokoneella luotu musiikkityyli. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta kaikkea elektronisesti tuotettua musiikkia, kuten rytmimusiikkia (pop-, tanssi-, hip-hop/trip-hop/trance/electronica). Tällä hetkellä Opiskele.com -sivusto keskittyy lähinnä eri synteeseihin ja elektronisiin soittimiin, joita käytetään musiikinteossa tyylilajeista välittämättä.
 4. Musiikkifysiikka, tutkimus ja kehitys:
  akustiikka, signaalin prosessointi, tietokoneohjelmointi, kuulon fysiikka ja anatomia, psykofysiikka, musiikin koneellinen analysointi, tunnistus tai lajittelu, jne.

Jako on karkea ja keinotekoinen siinä mielessä, että moni asia kuuluu useampaan osa-alueeseen. Esimerkiksi studio- ja äänitekniikassa hyödynnetään melkoisesti akustiikkaa, psykofysiikkaa sekä muokataan signaaleja. Ja vastaavasti syntetisaattoreita ja eri synteesimalleja voidaan käyttää kaikkialla. Musiikkifysiikkakin koskettaa kaikkia osa-alueita. Kuitenkin opiskelun ja oppilaitosten tarjoaman opetuksen kannalta tämä jako lienee selkeyttävä, vaikka osa materiaalista voikin löytyä useampaa kuin yhtä reittiä.

Siltä osin kun materiaalia on olemassa, kullekin osa-alueelle löytyy seuraavat sisällöt: materiaalit, harjoitukset, ja linkit. Kaikki materiaalit löydät yhdellä kertaa täältä.